Bijzondere aandacht voor een kwetsbare groep

Persoonlijke aandacht, rust en ruimte zijn bepalend voor het welbevinden van mensen met een (meervoudige) verstandelijke handicap. Binnen de reguliere Nederlandse gehandicaptenzorg zijn deze voorwaarden heel lastig te realiseren, zeker voor mensen met een zwaardere zorgindicatie. Zorglandgoed Bloemfonteijn is er juist heel specifiek voor deze bijzondere kwetsbare groep. Het gebouw, de zorg en de ondersteuning zijn daar volledig op ingericht.

Zorglandgoed Bloemfonteijn is geschikt voor permanente bewoning en dagbesteding van mensen met het volgende profiel:

  • Enkelvoudige of meervoudige verstandelijke beperking (eventueel in combinatie met een lichamelijke beperking)
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • ZZP 4 of hoger

We staan open voor een andere indicatie of zorgzwaarte. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor persoonlijke invulling van wonen, zorg en dagbesteding te bespreken.