We zijn altijd helder en duidelijk,
ook over kosten

De kosten voor zorg en ondersteuning

Bloemfonteijn verleent 24 uur per dag professionele zorg aan de bewoners van ons Zorglandgoed. Onder zorg verstaan wij ook de alledaagse dingen, zoals het verzorgen van de maaltijden en de schone was. Om in aanmerking te komen voor deze zorg, heeft een bewoner een indicatie voor een zorgzwaartepakket, ZZP 4 of hoger nodig. Deze indicatie wordt in overleg omgezet in een PGB, voor de financiering van de zorg. Met het geld van een PGB regelt Bloemfonteijn de zorg en ondersteuning. Het is uiteraard ook mogelijk om de kosten geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen te betalen. Bewoners betalen een eigen bijdrage voor kost en inwoning. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering of een salaris. Wilt u weten hoe hoog deze is in uw specifieke situatie? Neem contact op met het CAK (Centraal Administratie Kantoor) via 0800 – 0087.

Indicatie aanvragen
Voor een Zorgzwaartepakket heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie moet u zelf aanvragen. Hoe dat precies werkt, leest u op www.ciz.nl. Voor meer informatie over het PGB verwijzen wij u naar www.pgb.nl. Uiteraard kunnen ook wij u hierbij helpen, neem gerust contact met ons op.

Huur

Voor een studio in Bloemfonteijn betaalt u een vaste huurprijs per maand. 
In veel gevallen kunt u toeslag in huur- en woonkosten aanvragen. De Belastingdienst kan u hierover informeren en ook wij helpen u graag.

Meer weten?
Iedere zorgvraag is anders en we hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. We maken graag een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.