Zorglandgoed Bloemfonteijn geeft een mooie nieuwe toekomst aan een plek met een bijzondere geschiedenis. In de voorbereidende fase hebben we samen met de gemeente Neerijnen (waar Varik en Heeselt onder vallen) verschillende locaties bekeken. Zo zijn we in gesprek gekomen met de stichting Variks Belang. Zij beheerde verschillende stukken grond die jarenlang in het bezit zijn geweest van dokter Van Londen, een oogarts uit Varik. Toen hij in 1964 overleed heeft hij zijn vermogen nagelaten aan de dorpen Varik en Heesselt. Nog altijd komt er jaarlijks een bedrag uit zijn nalatenschap beschikbaar voor lokale verenigingen en activiteiten. Van de stichting Variks Belang hebben we een stuk grond van dokter Van Londen aangekocht voor Zorglandgoed Bloemfonteijn, onder voorwaarde dat ook ons initiatief van meerwaarde is voor de dorpen zelf. De wandelpaden, het dierenverblijf en de hele opzet van een openbaar en vrij toegankelijk NSW-landgoed passen geheel in het gedachtegoed van dokter Van Londen.

De Hooiakker
Daarnaast was een gedeelte van de grond waarop nu Zorglandgoed Bloemfonteijn is gerealiseerd al heel lang familiebezit. Opa Verwoert heeft er vele jaren kersen geteeld. De naam van dit stuk grond was ‘de Hooiakker'; de nieuwe straat die naar ons zorglandgoed leidt, heet dus ook zo.
– In 2014 werd het zorgpaviljoen gebouwd, waar nu drie groepen wonen (groep groen, blauw en oranje).
– In 2016 is huys Weyenrade verbouwd tot een woonhuis voor acht bewoners (groep paars).
– In 2022 is het Waterhuys gebouwd. In dit gebouw wonen ook acht bewoners (groep geel) en is het therapiebad gevestigd.