Bij een goede speelplek hoort uiteraard een goede val-ondergrond. Bij Bloemfonteijn is dit speciale boomschors.