Met een bijdrage van € 25.000 heeft VSBfonds de ontwikkeling van de speel-ontmoetingsplek op Zorglandgoed Bloemfonteijn mogelijk gemaakt.  De Stichting Anders wordt Gewoon op Zorglandgoed Bloemfonteijn had hiervoor een aanvraag ingediend bij VSBfonds en recent kreeg het bestuur van de Stichting te horen dat de aanvraag is gehonoreerd.

Het bestuur van de Stichting is bijzonder verheugd. Rian Verwoert, voorzitter van de Stichting: “een fantastische bijdrage waarmee we echt inhoud kunnen geven aan het doel van onze organisatie: onze bewoners spelenderwijs inwoners van de dorpen Varik en Heesselt laten ontmoeten”.

VSBfonds ondersteunt projecten die zich richten op mensen die niet vanzelfsprekend meedoen in de samenleving, zoals mensen met een chronische ziekte of beperking, jongeren zonder veilige thuisplek of ouderen zonder sociaal vangnet. We dragen graag bij aan projecten die tot doel hebben mensen met elkaar in contact te brengen en kwetsbare groepen sociaal sterker te maken, zodat ze mee kunnen doen aan het sociale en economische leven.