Dinsdag arriveerden de grote bomen op het landgoed. Uitstekend plantmateriaal van de fa. Huverba.