En weer is de aanleg van de speelontmoetingsplek een stukje verder.